ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:30

- 12:15

«Αλλαγή και αβεβαιότητα: εξερευνώντας μουσικά μονοπάτια μέσα μας» | ΣΟΨΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

WORKSHOPS B

12:15

- 13:00

«Αν ήσουν εγώ» | Φ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΗΡΙΖΩ

WORKSHOPS A

12:15

- 13:00

«Αν ήσουν εγώ» | ΣΤΗΡΙΖΩ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

WORKSHOPS B

16:00

- 16:45

«Προετοιμασία επιχειρησιακής ομάδας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» | Έλληνες Διασώστες - RescueGR

WORKSHOPS A

16:00

- 16:45

«Αν θέλεις να δεθείς, πρέπει πρώτα να λύσεις» | ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

WORKSHOPS B

16:45

- 17:30

«Οργανισμός Πράξη Αγάπης – Κυνήγι Θησαυρού» | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ

WORKSHOPS B

17:30

- 18:15

«Περιπέτεια Ενδυνάμωσης: Εξερευνώντας την Εργασία και τη Ευεξία» | IASIS AT WORK

WORKSHOPS A

18:15

- 19:00

"Πρώτες βοήθειες, BLS/AED" | ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

WORKSHOPS A

18:15

- 19:00

«Ευαισθητοποίηση, ενσωμάτωση, αποδοχή: Η αναπηρία και οι όψεις της» | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΛΑΒΓΙΑ

WORKSHOPS A

11:30

- 12:15

«Αλλαγή και αβεβαιότητα: εξερευνώντας μουσικά μονοπάτια μέσα μας» | ΣΟΨΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

WORKSHOPS B

12:15

- 13:00

«Αν ήσουν εγώ» | Φ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΗΡΙΖΩ

WORKSHOPS A

12:15

- 13:00

«Αν ήσουν εγώ» | ΣΤΗΡΙΖΩ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

WORKSHOPS B

16:00

- 16:45

«Προετοιμασία επιχειρησιακής ομάδας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» | Έλληνες Διασώστες - RescueGR

WORKSHOPS A

16:00

- 16:45

«Αν θέλεις να δεθείς, πρέπει πρώτα να λύσεις» | ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

WORKSHOPS B

16:45

- 17:30

«Οργανισμός Πράξη Αγάπης – Κυνήγι Θησαυρού» | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ

WORKSHOPS B

17:30

- 18:15

«Περιπέτεια Ενδυνάμωσης: Εξερευνώντας την Εργασία και τη Ευεξία» | IASIS AT WORK

WORKSHOPS A

18:15

- 19:00

"Πρώτες βοήθειες, BLS/AED" | ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

WORKSHOPS A

18:15

- 19:00

«Ευαισθητοποίηση, ενσωμάτωση, αποδοχή: Η αναπηρία και οι όψεις της» | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΛΑΒΓΙΑ

WORKSHOPS A

Skip to content